Start

Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu stanowi jeden z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Głównym celem kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku pomiędzy stanem technicznym samochodu a bezpieczeństwem oraz wykształcenie wśród kierowców nawyku regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdów. Pomysłodawcą kampanii jest Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Zły stan techniczny samochodów jest w Polsce nadal niedocenianą przyczyną wielu wypadków na drogach. Zgodnie z hasłem: „Nie wszystko da się naprawić później. Dla bezpieczeństwa zrób przegląd samochodu” organizatorzy kampanii chcą nadal podnosić świadomość i wiedzę polskich kierowców związaną z tym aspektem.

Działania ABS przynoszą realną poprawą profilaktycznego sprawdzania przez kierowców stanu technicznego ich pojazdów. Coraz większy odsetek użytkowników pojazdów deklaruje, że odwiedza warsztat w celu profilaktycznego sprawdzenia ogólnego stanu podzespołów samochodowych.